6. Päev / Day 6

Me ei saa maailma korda teha.

Me ei saa kõigi inimeste probleeme lahendada.

Aga me saame hoolida, me saame kaasa tunda, me saame halastada ja andestada.

Me saame olla valguskiired keset pilkast pimedust. 

5. Päev/ Day 5

Me keegi pole nii vaesed, et me ei saaks kedagi rikkamaks muuta. 

4. Päev/ Day 4

Igas pimeduses on kusagil Jumala armastuse valgus. Igas leinas on kusagil Jumala lohutus ja trööst. Kui me õpime seda märkama, oskame ka teisi selleni juhatada. 

3. Päev/ Day 3

Ebakindlad ajad toovad hirmu ja muresid, kus me vajame Jumala julgustust ja toetust.

Aga ärme unusta, et me igaüks võime olla kellegi palvevastus.

Sinu julgustuse sõnad, armastuseteod, kiri, eestpalve, märkamine… võivad muuta kellegi elu.

Jumal õpeta meid selles. 

2. Päev/ Day 2

Palvetame valgust ja lootust kõige pimedamatesse olukordadesse ja lootusetumatesse südametesse. Et haige näeks ja kogeks tervendava ja hooliva Jumala ligiolu ning murede käes nõrkenu võiks leida hingamist Jumala ustavuses.

1. Päev/ Day 1

Eelolev pühapäev (16.05) on Ontario ja Quebeci Baptistiliit (Canadian Baptists of Ontario and Quebec) kuulutanud ühiseks palvepäevaks, et palvetada Covid-19 olukorra pärast Kanadas. Mõne inimese jaoks ei ole praeguses olukorras midagi väga traagilist. Paljud ei tunnegi väga suurt erinevust tavaelu ja praeguse olukorra vahel. On aga väga palju neid, keda juba üle aasta kestnud pandeemia on väga raskelt puudutanud. Paljud on surnud, paljud on kaotanud oma lähedased, paljud on läbi elanud haiguse, paljude vaimne tervis on saanud raskelt kannatada seoses eraldatuse ja üksi olemisega, paljude elus on hirm ja lootusetus, paljud eesliini töötajad on kokkukukkumise äärel.


End ettevalmistades pühapäevaseks ühiseks palvepäevaks, võtame aega ja palume igal päeval sel nädalal armu ja leevendust inimestele ja olukordadele, mis on seotud COVID-19-ga. 

0